Policy för hantering av pandemi Covid-19

Oktober 2020

Voltify AB och dess underleverantörer säljer, projekterar, installerar och underhåller solcellanläggningar. En solcellsanläggning installeras i huvudsak utomhus i friska luften där bedömningen att smittspridningen är lägre än inomhus. För att komplett installation och service krävs även åtgärder inomhus. Med anledning av rådande pandemi Covid -19 har Voltify tagit fram denna policy med riktlinjer i syfte att begränsa smittspridning i vår verksamhet.

  • Vi behöver alla hjälpas åt och ta ansvar för de åtgärder vi själva kan göra för att inte sprida smitta. På så sätt skyddar du både dig själv och andra.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk, tills du är helt frisk och två dagar extra.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Håll ordentligt avstånd till andra människor i kundmötet. Rekommendationen är minst två meter. Undvik trängsel. Genom att göra detta kan du i längden rädda liv.
  • Arbeten inomhus hos kunder ska ske om möjligt med öppna fönster/dörrar för god ventilation, ansiktsmask och visir/skyddsglasögon samt handskar ska används.
  • Du som har anhöriga i ditt boende som har smittats ska inte arbeta på arbetet eller hos kund så länge som din anhörige är sjuk.
  • Använd om möjligt färdmedel som innebär så lite närkontakt med andra människor som möjligt.

Blir du sjuk eller skadar dig, ska du söka vård som vanligt via 1177 Vårdguiden. Vid livshotande skador, ring 112.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen!

Skriv till oss så återkommer vi till dig

Genom att skicka detta medelande accepterar du integritetspolicyn.

Investera i solceller idag

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig med en offert