Högre elpriser? Så påverkas din investering i solceller

Ju högre elpriserna blir, desto mer sparar och tjänar du på dina solceller. Här berättar vi mer om du hur det fungerar och jämför den estimerade besparingen för våra solceller.

Ena dagen kan en kilowattimme kosta 10 öre, nästa dag kan den kosta 5 kronor. (Exakt så stor skillnad var det faktiskt i elområde 3 och 4 helgen innan midsommar).

Att dina solceller sparar dig mer pengar när elpriset når rekordnivåer är inga konstigheter. När elpriset är så högt som 5 kronor sparar du till exempel 50 kronor på bara 10 kWh om du i stället producerar elen med solpaneler.

Om elpriserna förblir höga, påverkar de såklart besparingskalkylerna ännu mer på lång sikt.

Mer betalt för din överskottsel

Förutom den ökade besparingen du gör på varje egenproducerad kilowattimme tjänar du också mer pengar på all överskottsel som du kan sälja till elnätet. När du säljer din solel får du alltid en skattereduktion på din deklarerade inkomstskatt med 60 öre per såld kWh – och betalt för din el.

Hur mycket du får betalt per såld kWh beror på vilket elhandelsavtal du tecknar, i vilket elområde du bor och vad spotpriset är på elbörsen. Men ju högre elpriset är, desto bättre betalt får du. Pengar som kan du kan använda direkt eller välja att spara till årets mörkare dagar.

Jämförelse av våra solceller

Med 20 paneler på taket kan du producera cirka 30 till 40 % av din årskonsumtion, beroende på var du bor i landet, vilka paneler du väljer och hur ”normal” din elkonsumtion är. (Normal elförbrukning för en villa är cirka 20 000 kWh/år, enligt Statistiska Centralbyrån.)

Besparing under garanti

Premium vs Premium+

Premium

Estimerad besparing under garanti, 198 900 kr.
Beräknat på en solcellsanläggning med 20 paneler och ett elpris på 1.7 kr/kWh. Produktgaranti 15 år.

Premium+

Estimerad besparing under garanti, 367 200 kr.
Beräknat på en solcellsanläggning med 20 paneler och ett elpris på 1.7 kr/kWh. Produktgaranti 30 år.

Under 2021 var totalkostnaden för el i snitt cirka 1,7 kronor per kWh. Med det genomsnittspriset skulle 20 stycken Premium-paneler innebära en besparing på ungefär 198 900 kronor under hela garantin (15 år). Med samma uträkning för Premium+ som har 30 års garanti blir besparingen i stället 367 200 kronor.

Så, hur ser kalkylen ut om snittpriset stiger till 2 kronor?

Då skulle i stället Premium-panelerna ge en besparing på ytterligare 35 100 kr under garantin (totalt 234 000 kr) och Premium+ ge 64 800 kr extra (totalt 432 000 kr).

Faktorerna bakom de höga elpriserna i dag kan sammanfattas som energibrist, och hur de kommer att se ut i framtiden är svårt att sia om. Dock kan vi ta med oss att med fler människor som investerar i solceller hjälper vi även varandra att både minska svenskarnas totala energibehov och att skjuta till med mer förnybar energi till elnätet.

På så sätt är även solcellerna med och pressar ner elpriserna.

Investera i solceller idag

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig med en offert