Integritetspolicy
Voltify AB

Uppdaterad: 2020-10-14

Denna integritetspolicy beskriver hur Voltify AB (”vi”, ”oss”, ”vår”) behandlar dina personuppgifter när du brukar våra tjänster (”tjänsten”) eller besöker vår hemsida. Med ”personuppgift” menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, detta i enlighet med Allmänna Dataskyddsförordningen (”GDPR”). Behandling av har också samma betydelse som i GDPR, d.v.s. en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej.

Denna integritetspolicy är en bilaga till våra allmänna villkor som finns på: https://www.voltify.se/allmannavillkor

När tjänsten tillhandahålls indirekt av en tredje part är vi personuppgiftsbiträde och följer de instruktioner vi fått i personuppgiftsbiträdesavtalet. Om du använder tjänsten via en tredje part hänvisar vi till deras integritetspolicy.

När du väljer att använda tjänsten eller besöker vår hemsida godkänner du genom användandet/besöket vår integritetspolicy.

Om du vill kontakta Voltify AB i frågor som rör dina personuppgifter, denna integritetspolicy eller andra frågor kring tjänsten vänder du dig till: epost hello@voltify.se eller telefon 010-500 81 00.

Insamling, lagring och behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla tjänsten och uppfylla ingångna avtal. Om du som kund uppger personuppgifter till oss används de för att leverera tjänsten, informera om tjänsten eller lämna annan relevant information. Besöker du vår hemsida lagrar vi information om hur du använder sidan i syfte att ge dig en bättre användarupplevelse. Dina personuppgifter lagras så länge du nyttjar tjänsten och det är nödvändigt att lagra personuppgifterna för att leverera tjänsten. Personuppgifter som inte längre är nödvändiga gallras ut eller anonymiseras automatiskt efter ett år om de inte enligt lag måste sparas längre.

Transparens, rättning och korrigering m.m.

Du har rätt att begära ut dina personuppgifter vi har lagrade och/eller behandlar. Om dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att få dem korrigerade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Om du väljer att radera dina personuppgifter får detta som konsekvens att vi inte kan fortsätta att leverera tjänsten till dig. Vi kan även fortsätta att lagra eller behandla dina personuppgifter om detta krävs enligt lag.

Om du begär ut dina personuppgifter levererar vi dem i digitalt, strukturerat och maskinläsbart format.

Önskar du nyttja dina rättigheter hör du av dig till oss via kontaktuppgifterna ovan. Observera att vi är skyldiga att säkert identifiera dig innan rättigheterna kan nyttjas.

Delning av personuppgifter med tredje part

Dina personuppgifter är säkra hos oss och vi delar dem aldrig med någon tredje part utom för att leverera tjänsten. Underleverantörerna (personuppgiftsbiträdena) får endast behandla dina personuppgifter för att leverera tjänsten. Både vi och våra underleverantörer är skyldiga att säkerställa att tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att dina personuppgifter ska vara skyddade.

Kommunikation

Kontaktuppgifter som en kund till oss uppger används endast för att leverera tjänsten, informera om tjänsten eller lämna andra relevanta erbjudanden eller information. Som användare av våra tjänster eller besökare på vår hemsida blir du inte kontaktad med erbjudanden utan endast ifall leverans av tjänsten eller lagen kräver detta.

Loggfiler

När du besöker vår hemsida eller använder tjänsten sparas loggfiler på våra eller våra underleverantörers servrar. Loggfilerna innehåller information om när tjänsten nyttjats, vilket ip-nummer tjänsten nyttjats ifrån. Om du är inloggad kan dessutom uppgifter om användaren lagras i loggfilerna. Loggfiler används för att upptäcka missbruk av tjänsten, ta fram anonymiserad statistik eller för att spåra och avhjälpa fel i tjänsten.

Cookies

Cookies är små textfiler som placeras på din dator eller enhet när du besöker en hemsida. När du besöker vår hemsida kan vi lagra cookies på din dator. Våra cookies kan användas för att spara val du gjort, användarnamn för inloggning i tjänsten samt för att se hur tjänsten används. Du kan när som helst ta bort de cookies som lagrats på din dator genom att välja att radera dem i din webbläsare. Du kan även blockera cookies med webbläsaren. Observera att detta kan påverka användarupplevelsen på vår hemsida.

Användning av Google Analytics

Vi kan använda Google Analytics (Google Inc., USA) för att lagra anonym användarstatistik. Det går att blockera Google Analytics genom att installera tillägg i din webbläsare.

Säkerhet

Din integritet är viktig för oss och vi ser därför till att dina personuppgifter är så säkra som möjligt. Det innebär bland annat att servrar är skyddade och att tillgång till personuppgifterna begränsas och behörighetsstyrs. Vi ställer hårda krav på oss själva och våra underleverantörer för att säkra att såväl de som vi vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Dina personuppgifter överförs aldrig till något land utanför EES/EU.

Lagar och regler

Vår policy och värdegrund är att alla ska behandlas lika. Det är under inga omständigheter tillåtet att de tjänster vi erbjuder direkt eller indirekt nyttjas på ett sätt som strider mot svensk lagstiftning. Vi gör alltid vårt yttersta för att följa lagen och eventuella etiska riktlinjer eller regleringar som förekommer i relation till tjänsten.

Om du anser att vi bryter mot lagen i behandlingen av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen: www.datainspektionen.se

Missbruk av tjänsten

Om det finns misstanke om missbruk av tjänsten kan vi kombinera personuppgifter och data från olika källor i syfte att säkerställa att villkoren för tjänsten, inklusive denna integritetspolicy, inte bryts.

Uppdatering av denna policy

För att spegla uppdateringar av tjänsten, nya lagar, regleringar och riktlinjer kan denna integritetspolicy komma att uppdateras löpande. Den senaste och gällande versionen finns alltid publicerad på: https://www.voltify.se/integritet/

Skriv till oss så återkommer vi till dig

Genom att skicka detta medelande accepterar du integritetspolicyn.

Investera i solceller idag

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig med en offert